ηθολογία

Κλάδος της βιολογίας που έχει ως αντικείμενο μελέτης τη συμπεριφορά των ζώων. Η η. συγχέεται μερικές φορές με την οικολογία, η τελευταία όμως μελετά τις σχέσεις των οργανισμών με το περιβάλλον.
* * *
η (Α ἠθολογία) [ηθολόγος]
νεοελλ.
1. το να μιλά κάποιος για το ήθος ή για τα ήθη και τους χαρακτήρες
2. (φιλοσ.) η έρευνα τών νόμων που καθορίζουν τη διαμόρφωση τού χαρακτήρα τού ατόμου, η χαρακτηρολογία
3. η έρευνα τών ηθών και εθίμων, η έρευνα τών ηθικών αντιλήψεων
4. βιολ. επιστημονικός κλάδος που μελετά τη συμπεριφορά τών ζωικών ειδών μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς και τους κανόνες που τή ρυθμίζουν
5. περιγραφή που αποβλέπει όχι μόνο στο να παραστήσει το αντικείμενο αυτό καθαυτό, αλλά και στο να εμφανίσει την εντύπωση που προξενεί αυτό στην ψυχή τού ακροατή
αρχ.
η περιγραφή ηθών, χαρακτήρων, η μιμητική, και κυρίως η κωμική παράσταση ηθών και χαρακτήρων με μιμικά σχήματα, ο χαρακτηρισμός.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ηθολογία — η 1. ομιλία για το ήθος, το χαρακτήρα. 2. επιστήμη που ερευνά τους νόμους που καθορίζουν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα, των ηθών και των ηθικών αντιλήψεων …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ανθρωπολογία — Επιστήμη που εξετάζει τον άνθρωπο στο σύνολο των σωματικών χαρακτηριστικών του και των εκδηλώσεων της διανοητικότητάς του· όπως την όρισε o Μπιφόν, είναι η φυσική ιστορία του ανθρώπινου γένους. Η α. μελετά τον άνθρωπο –στο παρελθόν και στο παρόν …   Dictionary of Greek

  • Hypothypose — Hypotypose Lawrence Alma Tadema, La mort d Hippolyte, 1860. L hypotypose (ὑποτύπωσις[note 1]) (prononcé : [i po ti pô z ]) est …   Wikipédia en Français

  • Hypotypose — Lawrence Alma Tadema, La mort d Hippolyte, 1860. L hypotypose [ …   Wikipédia en Français

  • Éthopée — L éthopée (grec ancien ἠθολογία, « de ethos », soit « coutume, mœurs ») est une figure de style qui consiste à peindre des personnages ou des assemblées de personnages en peignant aussi leurs mœurs et leurs passions. Moins… …   Wikipédia en Français

  • Dimosthenis Kourtovik — Δημοσθένης Κούρτοβικ Born 1948 Athens, Greece …   Wikipedia

  • βιολογία — Επιστήμη που ερευνά τους γενικούς νόμους που διέπουν τη ζωή. Ο όρος χρησιμοποιείται άλλοτε με την έννοια της επιστήμης που ερευνά τις σχέσεις μεταξύ των ζωντανών οργανισμών και του περιβάλλοντός τους και άλλοτε με την έννοια της επιστήμης που… …   Dictionary of Greek

  • ζωολογία — Κλάδος της βιολογίας που μελετά τα ζώα, είτε στις διάφορες μορφές και εκδηλώσεις τους είτε στις αμοιβαίες σχέσεις με τα όμοιά τους και με το περιβάλλον. Όπως προκύπτει από τον τόσο ευρύ ορισμό, η ζ. περιλαμβάνει διάφορους κλάδους. Με τις μορφές… …   Dictionary of Greek

  • ηθολογικός — ή, ό αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στην ηθολογία ή στον ηθολόγο. επίρρ... ηθολογικώς και ηθολογικά με τρόπο ηθολογικό. [ΕΤΥΜΟΛ. < ηθολόγος. Η λ. μαρτυρείται από το 1808 στον Νικηφόρο Θεοτόκη] …   Dictionary of Greek

  • ηθολογώ — (Α ἠθολογῶ, έω) [ηθολόγος] νεοελλ. ασχολούμαι, καταγίνομαι με την ηθολογία αρχ. περιγράφω, μιμούμαι τα ήθη και τον χαρακτήρα κάποιου, είμαι ηθολόγος («κωμῳδία τις ἐστιν ἠθολογουμένη» είναι μια ηθογραφική κωμωδία, Λογγίν.) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.